O klubu

Náš klub není veřejná herna. Jsme kulečníkový klub, kam má přístup kdokoli bude chtít ovšem za přítomnosti člena kubu nebo na základě domluvy předem. Tréningové dny jsou většinou v pondělí a ve čtvrtek v době od 10.00 do 17.00 hodin. Kdykoli se v tuto dobu můžete přijít podívat, eventuálně si zahrát, pokud bude volný stůl, nebo se domluvit na další návštěvě. Chování v klubu je upraveno vnitřním řádem klubu. V našem klubu jsou hráčům k dispozici tři karambolové stoly 210x105cm - včetně ostatního kulečníkového vybavení včetně vedlejší odpočinkové místnosti. Pokud byste rádi navštěvovali náš klub častěji, není nic snadnějšího (a levnějšího) než se stát členem klubu. V současné době nás navštěvuje asi 13 hráčů - jak zkušených závodních hráčů tak i naprostých začátečníků hrajících pouze pro zábavu.

Povinnosti a práva členů klubu:

  • Požádat o členství v kulečníkovém klubu může každý občan České republiky ve věku 18-100 let, na udělení členství však není právní nárok. Mladší hráči jsou ovšem též vítáni a je možné založit přípravku eventuálně založit dorostenecké mužstvo

  • Člen klubu je držitelem klíčů od prostor klubu a je tedy oprávněn užívat veškerá zařízení klubu dle své libosti a v kterémkoli čase

  • Každý člen je oprávněn pozvat do klubu další osoby za účelem propagace kulečníkové hry, za jejich chování však zodpovídá

  • Jedinou finanční povinností člena klubu je platit kvartální členský příspěvek. Jeho výše je závislá na finančních možnostech klubu

  • Každý člen klubu je povinen dodržovat stanovy spolku, nepsaný morální kodex kulečníkového hráče, kulečník hrát pro radost ze hry, hrát fair play, ctít svého soupeře a o hře diskutovat pouze za účelem vzestupu kulečníkové hry. Vycházet v dobrém s ostatními členy klubu a podílet se na získávání a výchově nových členů.

Čtvrtroční příspěvky pro členy platné od 1. 1. 2015

Člen klubu ...... 1000,- Kč

Studenti     ......   150,- Kč

Hledá se pohádkový dědeček?

Náklady na činnost našeho oddílu jsou asi 90 tisíc ročně (nájemné a služby prostor, ve kterých se klub nachází, údržba stolů a hracího zařízení a údržba klubovny). Členské příspěvky a občasné dary od členů klubu a v posledních letech i granty od Města Nového Města na Moravě jsou doposud zdroje, které udržují bezproblémový chod klubu, ale nepostačují na další rozvoj. Proto je vítán každý nový člen. Za případný sponzoring můžeme nabídnout různé druhy reklamy v klubu, na těchto stránkách nebo při soutěži v klubech po jižní Moravě.

 

Přijďte se ukázat, jak vám jde karambol. Můžete se naučit i víc ve sportu, který vás přitahuje a který máte rádi. 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer